top of page
Wil je gastouder worden bij Gastouderbureau LinQ?

Gastouder worden bij LinQ is leuk én simpel! We gaan te werk via de volgende 4 stappen.

1) Kennismakingsgesprek


Wanneer jij je bij gastouderbureau LinQ hebt aangemeld nemen we contact met je op voor een kennismakingsgesprek. We controleren of jij aan onze tien voorwaarden voldoet of wat we kunnen doen om dit te kunnen bereiken. Daarna vul je een aanmeldingsformulier in waarop jij jouw wensen invult wat de opvang betreft. 

2) Overeenkomstgesprek


Zodra je aan onze tien voorwaarden voldoet wordt je bij

de gemeente aangemeld als gastouder. De gemeente

zorgt er voor dat je wordt ingeschreven in het Landelijk

Register Kinderopvang en Peuteropvang(LRKP).Voordat

je kinderen gaat opvangen zal Gastouderbureau LinQ

een bezoek brengen aan je woning om te controleren

op o.a. veiligheid. Hier is de zogenoemde Risico-

Inventarisatie Veiligheid en gezondheid voor.

Hierna tekenen we de overeenkomst. 

3) Koppelingsgesprek


Wanneer Gastouderbureau LinQ een aanvraag krijgt dat bij jouw profiel aansluit, volgt er een koppelingsgesprek bij de gastouder thuis. In een koppelingsgesprek worden vraagouders en de gastouder aan elkaar voorgesteld en wordt er informatie uitgewisseld over de manier van benaderen en opvoeden. Gastouderbureau LinQ leidt dit gesprek. Wanneer dit gesprek door beide partijen als positief wordt ervaren vindt er daarna een bemiddelingsgesprek plaats.

4) Bemiddelingsgesprek


Wanneer er een match is, sluit je met de ouders van jouw opvangkinderen een ‘Overeenkomst van Opdracht’ af. In deze overeenkomst worden alle gegevens vastgelegd, zoals de opvangdagen- en tijden, het opzegtermijn en alle andere formele zaken die van belang zijn voor de opvang het opvangkind. 

bottom of page